Automatic translation import

Change-Id: Ie5df4348e69d0fa554827fe3e125dd76b08b5472
Ticket: -
replicant-6.0
pinky@build01 6 years ago
parent 9a819bc6f7
commit bb68c41881

@ -45,7 +45,7 @@
<string name="location_battery_saving"><b>Redusere batteriforbruket</b> ved å begrense antall GPS oppdateringer per time.</string>
<string name="location_network"><b>Bruk Wi-Fi</b> for å hjelpe apper å finne din posisjon.</string>
<string name="location_network_telephony"><b>Bruk Wi-Fi og mobilnettverk</b> for å forbedre posisjonen din.</string>
<string name="location_network_gms"><b>Bruk Googles lokasjonstjeneste</b> for å hjelpe apps finne din posisjon. Dette betyr å sende anonym stedsinformasjon til Google, selv når ingen programmer kjører.</string>
<string name="location_network_gms"><b>Bruk Googles lokasjonstjeneste</b> for å hjelpe apper finne din posisjon. Dette betyr å sende anonym stedsinformasjon til Google, selv når ingen programmer kjører.</string>
<string name="setup_mobile_data">Slå på mobildata</string>
<string name="setup_mobile_data_no_service">Ingen tjeneste</string>
<string name="setup_mobile_data_emergency_only">Kun nødanrop</string>

Loading…
Cancel
Save