Automatic translation import

Change-Id: I635fb5724de63b313329851bfc5a1d790186d496
This commit is contained in:
Abhisek Devkota 2017-07-03 20:42:21 -07:00
parent 56902771ab
commit b87f980804
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -42,7 +42,7 @@
<string name="date_time_summary">Подесите временску зону и тренутни датум и време, ако је неопходно</string>
<string name="backup_data_summary"><b>Сачувајте</b> податке апликација, лозинке Wi-Fi-а и друга подешавања на Google-овим серверима</string>
<string name="other_services_summary">Ове услуге дозвољавају Google-у да прошири могућности уређаја. Можете их искључити било кад. Подаци ће бити коришћени у складу са Google-овом <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="location_services_summary">Услуге локације дозвољавају систему и инсталираним апликацијама да скупљају и користе податке попут приближне локације. На основу тих података апликација може да, на пример, пронађе кафић у близини.</string>
<string name="location_services_summary">Услуге локације дозвољавају систему и инсталираним апликацијама да скупљају и користе податке попут приближне локације. На основу тих података апликација може да, на пример, пронађе кафић у околини.</string>
<string name="location_access_summary"><b>Дозвољава апликацијама које су затражиле дозволу</b> да користе информације о вашој локацији. Ово може обухватати садашње и прошле локације.</string>
<string name="location_battery_saving"><b>Уштедите батерију</b> ограничавањем броја ажурирања GPS-а у сату.</string>
<string name="location_network"><b>Користи Wi-Fi</b> да помогнеш апликацијама да одреде твоју локацију.</string>
@ -83,6 +83,6 @@
<string name="settings_lockscreen_setup_title">Изаберите метод закључавања екрана</string>
<string name="settings_lockscreen_setup_details">Како желите да закључате екран?</string>
<string name="lockscreen_setup_title">Заштитите телефон</string>
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Заштитите уређај</b> помоћу PIN кода, шаблона или лозинке</string>
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Заштитите уређај</b> помоћу PIN кода, шаблона или лозинке.</string>
<string name="lockscreen_setup_screen_lock_setup">Подеси</string>
</resources>